Regler for parkering i kvarteret

Bestyrelsen får af og til henvendelser om parkering på vængerne i kvarteret. Vores opfordring er som altid, at snakke med..

Mere

YouSee 2020 priser

Kontingentet for GF Jupiters antenneforening er stadig 0,00 kr årligt. Der er dog et opkrævelsesgebyr på 50,- kr halvårligt for..

Mere

Ny lokalplan på plads

Den endelige godkendelse af den nye lokalplan for vores kvarter er nu færdigbehandlet politisk. Den er offentliggjort pr. brev til..

Mere

Planer for rækkehuse i kvarteret

Ca 100 mødte frem til beboermødet vedr den nye lokal plan for vort kvarter (Stjernekvarteret). Grundet ferie er Webmaster ikke..

Mere

Gøende hunde

Bestyrelsen har modtaget henvendelser omkring gøende hunde. Bestyrelsen kan kun opfordre til at alle viser hensyn og ikke lader hundene..

Mere

Dine pligter som grundejer

Vi har alle en interesse i at vores kvarter ser pænt ud, også på ydersiden af hækken eller plankeværket. Er..

Mere

Tænk over din fart

Bestyrelsen har modtaget henvendelser omkring farten på vores veje. Og det er med stigende bekymring vi konstaterer at der ind..

Mere