Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen, som næsten altid afholdes i marts måned.

Bestyrelsen varetager både arbejdet i grund- og antenneforeningen.

Medlemmer vælges for en 2 årig periode.

Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen.

Herunder ses den nuværende bestyrelse:

Formand
Jesper
Jeppesen

25 25 29 79
Næstformand
Henriette C.
Jensen
Kasserer
Dorthe S.
Broe
Sekretær
Jacob V.
Clausen
Medlem
Henning
Madsen
Medlem
Christian K.
Mikkelsen
Medlem
Henning
Thomsen
Revisor
Erik
Duer
Revisor
Michael O.
Andersen

Næste bestyrelsesmøde:
10. april 2024

Har du noget vi skal drøfte?

Klik her!