Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen, som næsten altid afholdes i marts måned.

Bestyrelsen varetager både arbejdet i grund- og antenneforeningen.

Medlemmer vælges for en 2 årig periode.

Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen.

Herunder ses den nuværende bestyrelse:

Formand
Jesper
Jeppesen

25 25 29 79
Næstformand
Jesper
Elmbo
Kasserer
Henriette C.
Jensen
Sekretær
Jacob V.
Clausen
Medlem
Henning
Madsen
Medlem
Vakant
Medlem
Vakant
Revisor
Erik
Duer
Revisor
Michael O.
Andersen

Næste bestyrelsesmøde:
Marts 2023 - Generalforsamling

Har du noget vi skal drøfte?

Klik her!