Grundejerforeningen varetager vedligehold af områdets grønne områder og den generelle drift af kvarteret.

Som grundejer har man pligt til at være medlem i grundejerforeningen.

Kontingent betales årligt, og betales som samtidsbetaling.

Kontingent: 300,- kr. årligt

Er du nytilflytter?

Først og fremmest velkommen til kvarteret!
Vi har lavet en lille skrivelse om foreningen,
som du kan læse herunder.

Velkommen til Stjernekvarteret