Grundejerforeningen varetager vedligehold af områdets grønne områder og den generelle drift af kvarteret.

Som grundejer har man pligt til at være medlem i grundejerforeningen.

Kontingent betales halvårligt til grundejerforeningen, og beløber sig således:

Kontingent: 100,- kr. halvårligt

Administrationsgebyr: 15,- kr. halvårligt

Er du nytilflytter?

Velkommen til kvarteret!
Vi har lavet en lille folder om foreningen,
som du snart kan se herunder

 

Referater fra
generalforsamlinger
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008
Årsberetninger fra
grundejerforeningen
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011