Den 18. marts 1969 blev der, på det for længst hedengangne Hotel Vasegården i Fredericia, afholdt stiftende generalforsamling af Grundejerforeningen Jupiter. Der deltog 57 deltagere.

Foreningens første vedtægter blev den 12. april 1969 sendt til godkendelse hos Fredericia Kommune. Samtidig ansøgte foreningen om tilladelse til at opstille en antennemast, der skulle anvendes til et fællesantenne anlæg for grundejerforeningens medlemmer.

Tilladelser og godkendelser blev givet af Fredericia Kommune henholdsvis den 1. og 29. juli 1969.

Grundejer- og antenneforeningen “JUPITER” var dermed en realitet.

Udstykning 1 Udstykning 2 Udstykning 3
Udstykning 1 blev udstykket , og bebyggelse med parcelhuse blev påbegyndt i 1967.
Følgende vænger hører til udstykning 1
:
Udstykning 2 blev udstykket , og bebyggelse med parcelhuse blev påbegyndt i 1969.
Følgende vænger hører til udstykning 2
:
Udstykning 3 blev udstykket , og bebyggelse med parcelhuse blev påbegyndt i 1976.
Følgende vænger hører til udstykning 3
:
Castorvænget
Polluxvænget
Regulusvænget
Saturnvænget
Vegavænget
Capellavænget
Siriusvænget
Uranusvænget
Marsvænget
Lunavænget
Plutovænget
Merkurvænget
Ceresvænget
Pallasvænget
Titanvænget
Spicavænget
Miravænget
Atlasvænget