Regler for parkering i kvarteret

Bestyrelsen får af og til henvendelser om parkering på vængerne i kvarteret. Vores opfordring er som altid, at snakke med de involverede hvis man føler parkering på vængerne har udviklet sig problematisk. Bestyrelsen har ingen bemyndigelse vedr parkering, da det er de gængse regler der gælder. Derfor har vi stillet en række spørgsmål til Fredericia Kommune, om hvilke regler der gælder for vores kvarter

Herunder er vores spørgsmål og svar fra Fredericia kommune:

1. Hvilken myndighed har beslutningskompetencen vedr. parkering i området?

Vejene i Stjernekvarteret er offentlige, det er Fredericia Kommune der i samråd med politiet træffer beslutninger om færdselsregulering herunder parkering.

2. Er parkering tilladt på stamvejene (Jupitervej, Neptunvej og Antaresvej)?

Det er tilladt at parkere på stamvejene (Jupitervej, Neptunvej og Antaresvej), dog skal evt. opsat skiltning og afmærkning overholdes.

3. Er parkering tilladt på vængerne (herunder med lastbiler)?

Der er tilladt at parkere på vængerne, og det er tilladt at parkere med lastbil dog højest 6 timer, hvis køretøjets totalvægt overstiger 3500 kg. Evt. opsat skiltning og afmærkning  skal dog overholdes.

4. Er parkering tilladt på koteletvængerne (herunder på græsrabatterne). I parentes bemærket vil parkering på græsrabatterne være yderst uheldig, da det vil medføre hjulspor ved vådt føre, som efterfølgende vil gøre græsslåning besværlig, hvilket er grundejernes opgave.

Parkering er tilladt på koteletvængerne også i græsrabatterne. Græsrabatterne er del af den offentlige vej, såfremt der opstår udfordringer med slid eller lignende kan der tages kontakt til Fredericia Kommune, der vil vurdere om og i hvilket omfang Fredericia Kommune skal reetablere  græsrabatten.

5. Er det muligt at regulere parkeringen i området ved opsætning af skilte.

Det er lovmæssigt muligt at regulere parkeringen i området via. skiltning. Fredericia Kommune har ikke planlagt en regulering af parkeringen i Stjernekvarteret, men borgerne er altid velkomne til, at ansøge om regulering af parkeringen til Fredericia Kommune, som herefter vil behandle den enkelte sag