Renovering af gadebelysning

Efter 1 års udskydelse af renoveringen af gadebelysningen nu sat i værk. Dette indbefatter at der kommer LED lys i lamperne, som de fleste nok allerede har bemærket.

Derudover påtænkes det at rykke masterne længere op ad de små sidevænger, for at lempe generne for beboere, som bor længst nede af sidevængerne.