Varsel for ændring til samtidsbetaling

Som varslet på Generalforsamlingen, overgår foreningen til samtidsbetaling i 2023.

Henset til situationen i verdensøkonomien, har vi valgt at udsætte dette til medio 2023, da der naturligt vil komme to opkrævningerne med kort interval, som potentielt kan udfordre økonomien hos parcelejere.

Opkrævninger i 2023:

01 April opkræves for perioden 01 Januar til 30 Juni.

01 Juli opkræves for perioden 01 Juli til 31 December.

Opkrævninger i 2024:

01 Januar opkræves for 1. halvår

01 Juli opkræves for 2. halvår