Opkrævning af kontingent og evt. TV-pakke i 2023

Til generalforsamlingen i Grundejerforeningen Jupiter den 22. marts 2023 blev kontingentsatsen for 2023 fastsat til at være 300 kr. årligt (inkl. administrationsbidrag). Til sammenligning var kontingentsatsen for 2022 på 230 kr. årligt (inkl. administrationsbidrag).

Dansk Kabel TV (grundejerforeningens administrationspartner) har dannet opkrævningerne i dag på kontingent og evt. TV-pakker til grundejere, så grundejerne modtager opkrævningerne om nogle dage via enten Betalingsservice eller et papirindbetalingskort i postkassen.

I 2023 bliver kontingent til grundejerforeningen opkrævet helårligt (1. januar – 31. december) med forfaldsdato den 1. april 2023 for at reducere udgiften til opkrævningsgebyrer og rykkerhåndtering.

Hvad angår opkrævningen for evt. TV-pakker, så bliver betalingen for 1. halvår 2023 opkrævet den 1. april 2023. Betalingen for evt. TV-pakker for 2. halvår 2023 bliver opkrævet den 1. juli 2023.

Hvis du har spørgsmål til den opkrævning, som du selv modtager, så skal du rette dine spørgsmål til jupiter@danskkabeltv.dk pr. mail og ikke til bestyrelsen for grundejerforeningen.