TV driftsforstyrrelser 26/27 april

Onsdag den 26. april og torsdag den 27. april 2023 (begge dage kl. 7-16) foretager Dansk Kabel TV et planlagt eftersyn af Antenneafdelingen Jupiters antenneanlæg og kobberkabler.

Eftersynet kan medføre kortvarige afbrydelser i TV-signalerne indenfor det varslede tidsrum.