Grundejer forpligtelser i forhold til stier og veje

Kommunen har netop sendt os nedenstående besked, som stadfæster at der rent faktisk står noget forkert i vores lokalplan.

Tidligere formand har gjort indsigelse men det kom ikke med, derfor er det rigtigt glædelig at kommunen har responderet som herunder.

Kommunen skriver, efter henvendelse fra bestyrelsen:

Vi kan ikke forlange, at private grundejere renholder på kommuneveje og -stier. Det er kun grundejerpligten på fortovene, som private grundejere skal tage sig af (renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse.

Så det der står i LP 368 om renholdelse gælder ikke. Så Kommunen vil fortsat stå for fejning og vintertjeneste på kørebaner og stier. Men ikke grundejerpligten på fortovene.

_______________________________________

Oplever I stier, som ikke er ryddet, kan det meldes til Fredericia Kommune via Giv et Praj.