Indefrosset grundskyld?

Vent med at træde ud af ordningen.

Får du som boligejer indefrosset stigninger i grundskyld og ejendomsværdiskat, kan du fravælge indefrysningen fra og med 2024.

Har du likviditet til det, kan det være en fordel, da du fra og med 2024 betaler rente af de indefrosne beløb.

Vent dog med at træde ud af ordningen til sidst på året, da du kun skal betale rente af det indefrosne beløb, hvis du er i ordningen d. 31. december 2024.

På den måde kan du få rente af din likviditet, indtil indefrysningslånet skal indfries.

Du stopper lånet fra din forskudsopgørelse på skat.dk

Er du pensionist , og indefryser ejendomsskat f.eks. for at nedspare, kan du fortsætte som hidtil.