Generalforsamling 3. september 2020

Med knap et halvt års corona forsinkelse fik vi afholdt vores 2020 generalforsamling i Center For høretab torsdag den 3. september. Udover general forsamlingen, havde vi besøg af Yousee konsulent  Marianne Pedersen, der gav foreningens medlemmer et indblik i hvad der sker på tv markedet. Til vores store glæde var generalforsamlingen velbesøgt, kanp 60 deltog. Om det var Yousee Marianne, Marie ‘s hjemmebagte kransekager eller ren interesse for foreningen vides ikke.

Status på ny legeplads

Men det var en spændende generalforsamling, hvor Mette fra bestyrelsen lavede en flot præsentation af den nye legeplads, som vi oprindeligt havde forventet færdig i år. Men under arbejdet med byggetilladelsen til den nye legeplads, har det vist sig at den gamle legeplads efter 40-45 års virke, aldrig har eksisteret iflg Fredericia Kommunes registreringer, og at området er ejet af Vej & Park.

Så nu er der gang i en proces med at få overdraget området til grundejerforeningen, og først derefter kan byggesagen behandles. På den måde ligner det, at den nye flotte legeplads først står klar i 2021

Formandens beretning

Vi vil senere præsentere referatet fra generalforsamlingen her på siden, men i første omgang er her formandens beretning, for henholdsvis grundejerforeningen og antenne foreningen. 

Årsberetning for antenneforeningen

Årsberetning for grundejerforeningen