Generalforsamling 3. juni 2021

Grundejerforeningen “Jupiter” afholdt generalforsamling i Center for Høretab (Døveskolen) Merkurvænget 2, Fredericia

Torsdag den 3. juni 2021 kl. 19.30

Næstformanden takker afgående formandDer mødte ca 45 personer op til en stille og rolig generalforsamling, hvor vi tog afsked med formanden gennem en årrække, Niels Poulsen.

Den afgående formand Niels Poulsen startede med at gennemgå beretningerne for både grundejer- og antenne forening. Disse kan ses nederst her, eller under deres respektive undersider.

Næstformand Hans Clausen takkede herefter Niels Poulsen for indsatsen, og for hans rigtig gode ledelse af foreningen gennem alle år. 

Ny formandSom ny formand valgte generalforsamlingen det siddende bestyrelsesmedlem Jesper Jeppesen der bor på Marsvænget. Jesper har kun været med i bestyrelsesarbejdet i knap et års tid, så det var glædeligt at Jesper allerede var klar til at tage en tørn som formand.

Til erstatning for Jesper Jeppesen i bestyrelsen, blev valgt Jesper Elmbo, der bor på saturnvænget.

Beretning vedr. grundejerforeningen

Beretning vedr. antenneforeningen